Skip to content

Få hjælp til en alkoholbehandling

8 måneder ago

331 words

I Danmark tilbydes der gratis behandling, hvis du har et alkoholproblem. Det er muligt at gå til at misbrugscenter og der får hjælp til at komme ud af sit misbrug. Det er også muligt at henvende sig til egen læge eller kommunen og der få alkohol hjælp. Hjælpen vil i første omgang bestå af råd og vejledning, men er det ikke nok, vil der blive lagt en individuel plan til, hvordan du bedst muligt kan komme ud af dit misbrug og videre med dit liv. 

Antabus og behandling

Antabus har de sidste mange år været den mest populære hjælp, der er givet til en alkoholiker. I dag ved man at antabus ikke kan stå alene. Frygten for at blive syg, hvis man drikker vil ikke afholde en alvorlig misbruger fra at drikke. I dag ved man at en seriøs misbruger ikke kan stoppe med at drikke fra den ene dag til den anden, uden alvorlige konsekvenser for kroppen, der har været vant til at få alhohol.

Derfor trappes misbruget i første omgang ned og personen afgiftes langsomt. Når det er sket vil behandlingsstedet adressere de bagvedliggende årsager til, at misbruget i det hele taget er begyndt. 

Nyt netværk og interesser

Samtidig arbejdes der også på at få etableret et nyt netværk og nye interesser der kan komme i stedet for det gamle. Alt afhængig af situationen og misbrugerens alder kan det være en ny uddannelse, hjælp til at finde et nyt job eller førtidspension. Det kan også være indmeldelse i nye foreninger og andre former for interessefællesskaber. Det er vigtigt at misbrugeren har noget nyt og andet at stå op til om morgenen, så han ikke fristes til at opsøge gamle venner og måske ende med at genoptage sit misbrug. Mange misbrugscentre tilbyder også at misbrugeren kan deltage i aktivteter, selvom behandlingen er slut.