Skip to content

Lad eBoligadvokat hjælpe med samejekontrakten

11 måneder ago

336 words

Bor du sammen med din kæreste, og overvejer I at købe fast ejendom sammen? Så bør I samtidig overveje at få udfærdiget en samejeoverenskomst.

Hvad er en samejeoverenskomst?

En samejeoverenskomst – også kaldet en sameje kontrakt – er kort fortalt en aftale i hvilken to eller flere parter har fastlagt hvilke rettigheder og pligter der gælder for en ejendom som parterne i fællesskab ejer. En sådan aftale er i særdeleshed relevant for ugifte samlevende par, som sammen har købt et hus eller en lejlighed, men kan også omfatte søskende eller venner som er gået sammen om at købe en bolig – for eksempel til brug for bofællesskab.

Befinder du og din samlever eller dine samboende venner eller familie sig i en situation hvor I i fællesskab har købt en ejendom bør I således få udfærdiget en samejeoverenskomst. En af de helt store knaster når et samliv ophører er nemlig at overskue ejerforholdet. Det kan for eksempel være hvis et samlevende par går fra hinanden, eller hvis en part af bofællesskabet ønsker at sælge sin andel. Her kan en samejeoverenskomst være til rigtig stor hjælp idet den vitterliggør de enkelte parters forpligtelser og rettigheder i en sådan situation.

Hvad står der i en samejeoverenskomst?

En samejeoverenskomst indeholder typisk elementer så som fordeling af udgifter mellem de enkelte parter, mulighed for at parterne indbyrdes kan fritkøbe hverandre, opsigelses frist for det pågældende sameje, hvem der har førsteret til at beholde boligen ved samlivs ophør, fordeling af eventuelt økonomisk tab eller gevinst ved et salg af boligen, og rettigheder i tilfælde af ejers bortgang.

Hvem kan hjælpe med at udfærdige en samejeoverenskomst?

Skal du og din samlever have udarbejdet en samejeoverenskomst bør I kontakte en boligadvokat. Hos eBoligadvokat kan du få et skarpt tilbud på en billig samejeoverenskomst – læs mere på eboligadvokat.dk